Lille prisomlægning den 1. januar 2020

26. september 2019

Lille prisomlægning den 1. januar 2020

Fra den 1. januar 2020 sker der en lille ændring i måden fjernvarmeprisen udregnes på. Abonnementsbidraget stiger fra 562,50 kr./år til 1.000 kr./år, men samtidig falder Mwh-prisen  tilsvarende.

Omlægningen sker fordi den gamle pris ikke tager højde for de ekstraudgifter som den udvidede service med fjernaflæsning, web portal og lækagekontrol har betydet.

Prisstigningen på abonnementsbidraget modsvares af prisfaldet på Mwh-prisen, så der er ikke tale om hverken en prisstigning eller et prisfald. Det handler om at gøre prisen mere retfærdig.

Spørgsmål til omlægningen kan stilles til Peter Jensen på 20891305.

Mvh

Vejlby Fjernvarme